Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Logo města Třebíče Třebíč (odkaz na titulní stránku) 

Třebíč - Oficiální web


Cesta: Titulní stránka > Hlavní nabídka > Správa města > PROJEKTY

 

Moderní řízení pro Město Třebíč

 

Moderní řízení pro Město Třebíč - logo

Projekt Moderní řízení pro Město Třebíč

Město Třebíč uspělo s žádostí o dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na realizaci projektu Moderní řízení pro Město Třebíč, reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00016.

Celý projekt byl dotován z 85 % z Evropského sociálního fondu a z 15 % z obecního rozpočtu. Realizace projektu byla zahájena v dubnu 2013 a ukončena v červnu 2015.

Cílem bylo zvýšit kvalitu řízení, managementu a služeb MěÚ Třebíč, rozvinout řízení lidských zdrojů, odbornou přípravu a rozvoj zaměstnanců MěÚ Třebíč, zvýšit transparentnost a otevřenost úřadu, přeměna veřejné správy na efektivní veřejnou službu, přátelskou vůči klientům tím, že trvale snižuje administrativní zátěž a činí pružně rozhodnutí dle legislativních možností, dále zahrnuje pozitivní propagaci úspěchů MěÚ Třebíč. Projekt řešil strategické řízení vytvořením strategického plánu rozvoje úřadu a aktualizací strategického plánu rozvoje města, rozvíjení moderních metod řízení zavedením projektového řízení, motivaci zaměstnanců k výkonu, systematickou podporu jejich iniciativy a uplatnění dobrých nápadů v praxi prostřednictvím systému hodnocení a odměňování. Projekt podporoval elektronickou komunikaci s klienty MěÚ Třebíč pro získávání zpětné vazby.

Primární cílovou skupinou byli zaměstnanci MěÚ Třebíč a vybraní volení zástupci města Třebíč. Hlavními realizátory projektu jsou zaměstnanci úřadu. Prostřednictvím této cílové skupiny budou sekundárně podpořeni klienti MěÚ Třebíč, tj. občané, podnikatelé, městem řízené instituce, úřady spádových obcí.


Projekt Moderní řízení pro Město Třebíč

Město Třebíč realizuje projekt s názvem Moderní řízení pro Město Třebíč, registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.01/89.00016. Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem v ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z obecního rozpočtu. V rámci projektu byly oficiální webové stránky města doplněny o novou webovou aplikaci s názvem „Akce města pod lupou“. Webová aplikace shromažďuje významné akce, které byly v našem městě zrealizovány. Další ukončené projekty budou do webové aplikace postupně doplňovány.

Stránky si můžete prohlédnout na adrese http://podlupou.trebic.cz nebo přímo odkazem z webových stránek města www.trebic.cz   pod ikonou lupy.

 

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a z obecního rozpočtu ČR.

 

 

Kontext

Umístění: Menu >

Kontakt

Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55
Vnitřní Město
674 01 Třebíč 1
Telefon: 568 896 111
E-mail: epodatelna@trebic.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 14:00
Středa: 8:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 14:00
Pátek: 8:00 - 13:00

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

2017 © Třebíč všechna práva vyhrazena

web & design , redakční systém