Orientační nabídka


International


Vyhledávání


Logo města Třebíče Třebíč (odkaz na titulní stránku) 

Třebíč - Oficiální web


Cesta: Titulní stránka > Hlavní nabídka > Správa města > PROJEKTY

 

Obce sobě

Projekt Podpora meziobecní spolupráce – OBCE SOBĚ
Projekt „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“

(reg. č. projektu CZ.1.04/4.1.00/B8.00001)

Město Třebíč bylo zapojeno v období 01. 11. 2013 – 31. 10. 2015 do projektu Svazu měst a obcí ČR s názvem   „Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností“   (reg. č. projektu CZ.1.04/4.1.00/B8.00001), zkráceně Obce sobě.

Cílem projektu bylo vytvořit podmínky pro dlouhodobý rozvoj meziobecní spolupráce v ČR, konkrétně posílit stávající meziobecní spolupráci na úrovni území správních obvodů obcí s rozšířenou působností.

Jedním z výstupů projektu, který má přispět k prohloubení meziobecní spolupráce, bylo vytvoření rozvojové strategie pro území obce SO ORP Třebíč. Tento dokument řeší celkem pět oblastí. 3 povinné oblasti, kterými je školství a předškolní vzdělávání, sociální služby a odpadové hospodářství. Jako čtvrtá oblast byla na základě výsledků dotazníkového šetření zpracována oblast turismu. Pátým tématem, které si zvolili sami starostové na svém 1. společném setkání v květnu roku 2014, bylo téma „Dobře fungující úřad - nastavení užší spolupráce města Třebíče a obcí ve SO ORP Třebíč“.

Hlavním cílem tohoto tématu byl návrh funkčního nastavení spolupráce v oblasti správy obcí na Třebíčsku a vytvoření návrhu pravidelného systematického sdílení dobré praxe správy obcí v rámci SO ORP Třebíč. Toto téma bylo a je v území považováno za stěžejní nejen z důvodu potřeby pomoci starostům obcí, ale zejména z důvodu budoucího rozvoje Třebíčska jako celku.

Na základě diskuse o možnostech užší spolupráce města Třebíče a obcí ve SO ORP Třebíč v oblasti systematického sdílení dobré praxe správy obcí byl iniciován vznik   bezplatného provozu partnerské pomoci města Třebíče všem obcím ve SO ORP Třebíč pod zkráceným názvem „Partnerství obcí" .

V období 1. 5. 2015 až 31. 10. 2015 probíhalo ze strany města Třebíče ověřování skutečné potřeby spolupráce ze strany obcí ve správním obvodu (tj. průzkum zaměření, obsahu a frekvence spolupráce). „Partnerství obcí“ nyní zajišťuje starostům v rámci servisu důležité aktuální informace z odborů úřadu a školení k aktuálně řešené problematice nejen pro starosty, ale i pro zaměstnance obce. Byla zřízena e-mailová adresa partnerstvi.obci@trebic.cz, na kterou se mohou starostové obracet s dotazy ohledně správy obce.

Město Třebíč si nastavené spolupráce s obcemi velmi cení a chce v této formě komunikace pokračovat i po skončení projektu „Obce sobě“ (31. 10. 2015), proto bude „Partnerství obcí“ fungovat i nadále.

Kontaktní osobou je od 1. 11. 2015 Málková Štěpánka, DiS., kterou případně najdete na Karlově nám. 104/55, kancelář č. A103a, a na kterou se můžete obracet se svými dotazy jak telefonicky: 733 594 706, tak i výše uvedeným e-mailem.

 
 
 
 

Kontext

Umístění: Organizační složky > Obce sobě

Kontakt

Město Třebíč
Karlovo nám. 104/55
Vnitřní Město
674 01 Třebíč 1
Telefon: 568 896 111
E-mail: epodatelna@trebic.cz
Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 - 17:00
Úterý: 8:00 - 14:00
Středa: 8:00 - 17:00
Čtvrtek: 8:00 - 14:00
Pátek: 8:00 - 13:00

Informace v patě

Nyní jste v módu "Bez grafiky". Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu.

2017 © Třebíč všechna práva vyhrazena

web & design , redakční systém